Samenwerking VKBM²O en RVSP 2017 – 2020

Tijdens de ‘Open ledenvergadering’ van 26 maart 2017 ondertekende Patrick Van Acker, als voorzitter van VKBM²O, een samenwerkingsovereenkomst met het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP). Het RVSP en VKBM²O werken reeds sinds 2012 samen. Voor de beleidsperiode 2017 – 2020 werden de ambities benadrukt via de ondertekening van deze overeenkomst. De ondertekening maakt duidelijk dat jouw federatie, VKBM²O, samen met al haar clubs werk maakt van een zo gezond mogelijke en kwaliteitsvolle sportbeoefening.

De samenwerkingsovereenkomst baseert zich op de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten. De volledige tekst over de kwaliteitsstandaard kan je terugvinden via deze link. In de overeenkomst werden enkele afspraken opgenomen tussen VKBM²O en het RVSP over:

1.         De wisselwerking tussen de federatie en het RVSP als aanspreekpunt voor ethische en medische thema’s

2.         Het RVSP als vertegenwoordiging en spreekbuis van de risicovechtsportbeoefening ten aanzien van de sportsector en instanties

3.         De organisatie van infosessies voor de leden van VKBM²O

4.         De organisatie van de medische commissie risicovechtsporten en de toepassing van de adviezen in de federatie

5.         De organisatie en opvolging van medische rust- en herstelperiodes op basis van een RVSP-databank

6.         De organisatie van een RVS-commissie bestaande uit de respectievelijke vechtsportfederaties waarin VKBM²O een belangrijke rol heeft.

 

Naast de hierboven opgesomde algemene afspraken ondersteunt het RVSP de federatie in haar communicatie over een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Heb je vragen over het RVSP? Kijk dan zeker uit naar de infosessies die VKBM²O kan inplannen in haar agenda. Neem ook eens een kijkje op de website www.risicovechtsportplatform.be. In de toolboxen staan al de ontwikkelde adviezen gepubliceerd. Je kan het RVSP ook rechtstreeks bereiken via Els Dom (els@rvsp.be, +32 495 10 06 84) voor vragen over deze samenwerkingsovereenkomst en over de opleiding van trainers. Bij Ineke Daelman (ineke@rvsp.be, +32 495 10 07 90 ) kan je terecht met vragen over de medische opvolging van je sporters alsook met vragen over clubondersteuning.

 

 

Email contactpersoon: 
ELS@RVSP.BE

Recent nieuws

VKBM²O vzw vanaf 1 januari 2019 “Erkende Sportfederatie”

VKBM²O vzw vanaf 1 januari 2019...

World Games Athlete of the year 2018

The voting will start on Tuesday, 01 January 2019 00:00:00 UTC.

...

Clublidgeld 2019
Beste VKBM²O clubs
 

Gelieve het jaarlijkse clublidgeld van 60 euro, te...